Põranda õlitamine

Põranda õlitamine
Pealekandmise video YouTube's.
 
VIIMISTLEMATA PÕRANDATE VÕI VANA VIIMISTLUSE EEMALDAMIST VAJAVATE PÕRANDATE ETTEVALMISTAMINE
 • PÕRANDA ETTEVALMISTUS
Veenduge, et aluspõrandal ei oleks liimi, rasva, vaha, silikooni, jne. plekke, sest need võivad tekitada värvimuutusi ja takistada imavust. Eemaldage põrandaliistud ja kontrollige, kas põrandat on vaja pahteldada.
 
 • LIHVIMINE
Varem viimistlemata põrandapind lihvida lihvimismasinaga. Ka eelnevalt lakitud või värvitud põrandalt eemaldada lihvides vana viimistlus kuni puhta puiduni. Esimene lihv teha jämeda lihvvõrgu või –paberiga ning kõige suurema survega. Lihvimise juures tuleb jälgida, et lihvpaberi vahetusel jämedamast peenemaks jäetakse vahele ainult üks suuruse aste (näit 36-50-80-100). Kui põrandale on jäänud ebatasased kohad, siis töödelge neid lokaalselt. Viimane lihvimine teha lihvvõrgu või – paberiga nr. 100-120 ja kergema survega.
 • LIHVIMISTOLMU PUHASTAMINE
Pärast lihvimist imege tolmuimejaga hoolikalt kogu tolm. Ärge unustage tolmu eemaldamist ka põrandaliistudelt, aknalaudadelt, radiaatoritelt, jne. Lõpuks puhastage põrand niiske puhta lapiga. Enne õlitamise alustamist katke pinnad, mis võivad õliga kokku puutuda.
 • ÕLITAMINE
Õli tuleb põrandale kanda võimalikult õhukese ja ühtlase kihina. Raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu nurgad ja seinte ääred, kasutada õli laiali kandmiseks väikest pintslit või aplikaatorit. Õli kulu sõltub puidu imavusest ja lihvimisest. Puit peab olema küllastunud. Okaspuit ja pöök imavad rohkem; lehtpuit ja eksootilised (õlised) puiduliigid imavad vähem õli.
 
Valage õli (naturaalne või toonitud) väikeste loikudena põrandale ning kandke laiali kummist aplikaatoriga või poleermasina ja-ketta abil. Oodake 10-15 minutit (sõltuvalt ruumi ja põranda temperatuurist), et õli jõuaks puitu tungida. Seejärel, töödelge kogu pind punase poleerketta ja - masinaga kiirusel 150 pööret/min. Selline töötlus tagab õli ühtlase jaotumise. Eemaldage õli puidu pinnalt töö käigus poleerkettaste abil. Kui poleerimisketas õlist märgub vahetage see kuiva ketta vastu ja kuivatage kogu pind lõpuks poleerriide ja poleermasinaga. Põranda töötlemise lõpuks peab põrandapind kuiv olema. Õlil ei tohi lasta puidu pinnal ära kuivada, kuna see jätab põrandale läikivad laigud. Vajadusel korrake protseduuri, kandke õli imavatesse kohtadesse juurde või tõmmake tekkinud õliloigud laiali.
NB! Õlitamisel kasutatud kettad, poleerimislapid tuleb peale kasutamist panna 12 tunniks veeanumasse, vältimaks isesüttimist!
 • POLEERIMINE
Peale liigse õli eemaldamist veenduge, et põrandapinnal ei ole enam liigset õli ning pind on katsudes kuiv. Laske põrandal vähemalt 3 tundi (NATURAL) kuni 16 tundi (DOMO) kuivada. Seejärel poleerige põrand kuiva punase poleerimiskettaga kiirusega 300 pööret/min, pange punasele poleerkettale ümber ebemevaba poleerriie ja poleerige mõned korrad kiirusel 300 pööret/min. Esimesel nädalal on soovitav vältida põrandapesu, vaipkatete ning mööbli paigaldamist põrandale.
 
PIDAGE MEELES!
 • Õli temperatuur peab vastama toatemperatuurile.
 • Põranda temperatuur +20 ºC... +25 ºC
 • Puidu niiskus okaspuidul kuni 12% lehtpuidul kuni 8%.
 • Loksuta kanistrit enne kasutamist ja ka kasutamise ajal.
 • Ärge töödelge korraga suuremat tööpinda kui 25 m² (väga heades kuivamistingimustes isegi kuni 10 m²).
 • Ärge laske sisseimbumata õlil kuivada! Kuivanud sisseimbumata õli jätab põrandapinnale läikivad laigud.
 • Jätke vähese imavusega puidul esimese pealekandmise ajal mõned kohad õlitamata. Need kohad täituvad poleerkettaga töötlemise ajal.
 • Õli kõvanemine aeglustub, kui ruumi temperatuur on alla 18 °C.
 • Põranda lõplik viimistlemine ei ole aga ennem võimalik, kui õli on lõplikult kõvenenud.
 • Põrandat tuleb alati 3 -16 tunni pärast poleerida. Kui põrandat ei poleerita, võib see jääda laiguliseks ning seda on hiljem raske puhastada ja korras hoida.
 • Värskelt õlitatud põrandat tuleb hoida määrdumise eest, kuna esimesel nädalal on soovitav vältida põrandapesu, vaipkatete ning mööbli paigaldamist põrandale.
 • Kui õli on lõplikult kuivanud võib ruumi õhutada.
 • Olge kindel, et alustate regulaarse hooldusega enne kui kasutamisest tingitud vigastused on puitu põhjalikult kahjustanud.
 • NB! Õlitamisel kasutatud kettad, poleerimislapid tuleb peale kasutamist panna 12 tunniks veeanumasse, vältimaks isesüttimist!

NB! Lugege alati enne tööde alustamist tootekirjeldusi eraldi iga toote kohta.